BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016.
Strona g│ˇwna

BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016.
Popo│udnie 2 maja by│o w Dzier┐oniowie wyj▒tkowe. Tak wielu balonˇw zgromadzonych na Stadionie Miejskim i lec▒cych jednoczeÂnie nad naszym miastem do tej pory nie by│o. Ogl▒dane na p│ycie boiska, gdzie mo┐na by│o zobaczyŠ ca│y cykl przygotowania balonu do startu oraz po wylocie, w powietrzu robi│y ogromne wra┐enie. Pierwszy raz mia│em okazjŕ zobaczyŠ i sfotografowaŠ nape│nianie balonu powietrzem i podgrzewanie wype│nionego balonu przed startem oraz start. OczywiÂcie w rŕku mia│em swojego ulubionego Canona a efekty mojej pracy prezentujŕ poni┐ej.
kmj

   
BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016.
 
BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016.
 
BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016.
                   
BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016. BALONY NAD DZIER»ONIOWEM PO RAZ DRUGI 02.05.2016.